top of page

Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig del av skolan där vi tillsammans med olika instanser jobbar för att alla elever ska må så bra som möjligt. Då vi är en liten skola samarbetar vi med KlaraKompetens som vår skolsköterska och skolläkare är knutna till. Till elevhälsan hör också kuratorn och speciallärare.

Vår skola har både skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan heter Louise Arrighi och jobbar på skolan på Onsdagar. Hon nås på telefonnummer: 072-393 99 55. Vår skolläkare heter Anna Maria Kostrzewska. Du når skolsköterskan på elevhalsa@friskolanhastens.se och hon hjälper till att förmedla kontakt med skolläkaren.

 

Vår kurator heter Birgitta Tholander och jobbar på skolan på Tisdagar. Du når kuratorn genom att kontakta rektor på 072-359 73 10 alternativt via e-post på: kurator@friskolanhastens.se.

 

Vår speciallärare heter Mickaela Bjugård och nås via mickaelabjugard@friskolanhastens.se.

Image by Online Marketing

VID AKUT SJUKDOM ELLER SKADA – TEL 1177 ELLER 112

 

Om du behöver råd vid akut sjukdom eller skada så kan du dygnet runt ringa till 1177 Vårdguiden på tel 1177 (utan riktnummer). Webbplatserna www.vardguiden.se och www.1177.se har slagits ihop och webbadressen är nu www.1177.se.

 

All personal i skolan ska kunna ge första hjälpen. Om ditt barn skulle råka bli sjuk eller skada sig under skoltid, så ringer vi till någon av vårdnadshavarna. Då är det viktigt att du kan svara. Barn som har feber eller kräks ska inte vara kvar i skolan. Om du ändrar telefonnummer eller mejladress, så är det mycket viktigt att du informerar oss på skolan.

Matallergi och specialkost

 

För elever som behöver specialkost måste en blankett skrivas ut, fyllas i och lämnas in, underskriven av vårdnadshavare. Ett foto på barnet måste finnas på blanketten. Scanna in och mejla blanketten till skolsköterskan på elevhalsa@friskolanhastens.se eller lämna pappersblanketten på skolans expedition. Utöver det ska ett läkarintyg för specialkost lämnas snarast.

 

Blanketten gäller för flera läsår om barnet ska fortsätta med samma specialkost, men vid ändringar måste en ny blankett lämnas in. Produkter som kan innehålla spår av nötter, jordnötter eller sesam serveras aldrig på skolan, så ingen blankett behövs för dessa livsmedel. För vegetarisk kost med mjölkprodukter behövs inget intyg, bara för vegankost.

School Supplies
School Supplies

Mediciner i skolan

 

Om ditt barn behöver någon medicin under skoltid (t.ex. mot allergi), så kontakta skolsköterskan i förväg för information. Föräldrarna får köpa medicinen och träffa skolsköterskan för att fylla i en särskild blankett med ordinationen. Medicinen ska lämnas tydligt märkt med elevens namn och födelsedatum. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att medicinen inte blir för gammal och att ordinationen fortfarande är aktuell.

Skolhälsovårdens uppgifter

 

Alla elever i förskoleklass och grundskola erbjuds kostnadsfri skolhälsovård, som är frivillig. Skolhälsovård följer basprogrammet och riktlinjerna från vårdgivare. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolhälsovården ska följa elevernas tillväxt och utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. En viktig arbetsuppgift är förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar med fokus på att främja det friska utifrån elevernas behov. 

 

Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. Man kartlägger även hinder för barnets utveckling och inlärning som koncentrationssvårigheter, emotionella problem, motorisk-perceptuella svårigheter eller andra utvecklingsavvikelser. Vid behov kan vi remittera t.e.x till logoped, ögonläkare, skolpsykolog eller barnläkare.

School Supplies
School Supplies

Skolsköterskan

 

Skolsköterskans arbetsuppgifter är:

 • Hälsobesök årskursvis och hälsosamtal

 • Vaccinationer

 • Mottagning för rådgivning, samtal eller enklare sjukvård

 • Uppföljning av elever med somatiska eller psykosomatiska hälsoproblem eller funktionshinder

 • Uppföljning av elever med viktproblem

 • Samarbete med vårdnadshavare och personal i skolan

 • Samverkan med externa vårdgivare

Basprogram för skolhälsovården

 

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare

 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av skolhälsovårdsjournal

 • Undersökning av längd, vikt och syn

 • Information från elevens förskollärare

 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

 • Hälsokontroll hos skolläkare i sällskap med vårdnadshavare

 

Årskurs 1

 • Hörselkontroll (särskild hörselskolsköterska)

 

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt.

 

Årskurs 3

 • Endast uppföljning vid behov.

 

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare

 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn

 • Hälsoprofil (kort elevenkät om hälsovanor)

 • Hälsosamtal med varje elev

Årskurs 5

 • Flickor i årskurs fem (oavsett födelseår) erbjuds via skolhälsovården kostnadsfri HPV-vaccination med Gardasil (2 doser) mot livmoderhalscancer och kondylom. Några veckor i förväg mejlar vi ut information om vaccinationsdatum till alla vårdnadshavare i åk 5.

School Supplies
School Supplies

Klara Elevhälsa – skolans samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av skolsköterska och skolläkare.

 

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se.

bottom of page