top of page
Mother and Son

För föräldrar

Närhet mellan hemmet och verksamheten är en viktig hörnsten i vår skola. Alla barn och föräldrar ska bli sedda och bemötta på ett personligt sätt – det skapar både trygghet och gemenskap.

 

Snabba informationsvägar för att kunna följa upp innehåll och utförande av verksamheten i kontakten med hemmet är en annan viktig hörnsten. Och vår småskalighet möjliggör snabbare reaktioner på sådant som behöver rättas till verksamhetsmässigt eller relationsmässigt mellan hem och skola.

Föräldraråd

 

Föräldrarådet fungerar som en remissinstans och utvärderingspartner till Friskolan Hästens där alla frågor av pedagogisk eller praktisk karaktär kan tas upp. Frågorna ska dock vara av allmängiltig karaktär och berör inte enskilda elever eller händelser. Sådana frågor hänvisas till respektive klass och dess pedagoger.

 

Föräldrarådet har hittills bestått av representanter från skolans samtliga klasser och föräldrarna i rådet har av eget intresse valt att vara med. Då vi under den senaste tiden har upplevt ett sviktande deltagande har vi till hösten 2023 valt att ändra utformningen på mötena. Vi vill erbjuda samtliga föräldrar att delta på föräldraråden och att ni också i förväg ska få vara med att bestämma agendan på dessa möten. Här nedan hittar ni ett formulär där ni kan anmäla intresse för att delta på rådet samt önska samtalsämnen

Formulär

Information om vad rådet diskuterar finns i skriftlig form nedan.

bottom of page