top of page

Om Friskolan Hästens

Friskolan Hästens är en liten F-5 skola med stort hjärta och mer än 20 års erfarenhet inom branschen. Verksamheten startades av två eldsjälar år 2000, efter att de gick i pension år 2020, drivs skolan nu av sex medarbetare. Skolans profil är praktisk- estetisk med huvudområdena kultur, skapande, rörelse och natur i samverkan med de teoretiska ämnena.  Vi arbetar dagligen med kreativa lösningar och nytänkande pedagogik. Vi är stolta över att jobba till stor del i naturen och ge våra elever kunskap och förståelse för skog och mark i både lek och lärande.

School Supplies

Sedan år 2000 har Friskolan Hästens bedrivit först fritidshem och senare även grundskola. Skolan har sex delägare som även arbetar på skolan. Detta ger snabba informationsvägar för att kunna följa upp innehåll och utförande av verksamheten. 

 

Skolan är en integrerad verksamhet med förskoleklass, årskurs 1–5 och fritidshem med plats för 130 elever. Trygghet är en grundpelare i skolan och vår målsättning är att det i varje klass arbetar lärare och fritidspedagoger tillsammans. Detta möjliggör arbete i mindre grupper och individualisering i både undervisning och fritidshemsverksamhet. I varje årskull går det 20-25 elever. Alla elever och föräldrar blir sedda och bemötta på ett personligt sätt. Detta skapar trygghet och ”vi känsla”.

Vi arbetar med en praktisk/estetisk profil som genomsyrar skolan med ett kreativt arbetssätt. De praktiskt/estetiska ämnena integreras i den teoretiska undervisningen. Vi har även en friluftsinriktning, vilket innebär att förskoleklassen och lågstadiet har en utedag varje vecka. Då går eller åker klassen till Farstanäset där undervisning och fritids bedrivs under dagen. Lunchen tillagas på muurikka över öppen eld. 

Både i skolan och på fritids arbetar vi med flera kulturella inslag såsom sång, musik, dans och teater. Vårterminen avslutas med en show där eleverna får visa upp det de arbetat med under terminens gång.

Friskolan Hästens bedriver även egen simskola varje termin. Förskoleklassen simmar varannan vecka under en termin och de andra klasserna simmar i perioder varje år. Målet är att alla elever är simkunniga när de lämnar Hästens! 

School Supply

Vår idé

Friskolan Hästens driver en småskalig och sammanhållen skola och fritidshemsverksamhet för de tidiga skolåldrarna med en tydlig praktisk/estetisk profil

Vår idé

I varje årskull arbetar både lärare och fritidspedagoger och vi prioriterar en hög personaltäthet. Detta möjliggör arbete i mindre grupper och individualisering i både undervisning och fritidshemsverksamhet. 

 

Vi är stolta över närheten vi har mellan hemmet och verksamheten. Alla barn och föräldrar blir sedda och bemötta på ett personligt sätt. Detta skapar trygghet och en känsla av gemenskap. Vi har snabba informationsvägar för att följa upp både innehåll och utförande av verksamheten, vilket möjliggör snabba reaktioner på sådant som behöver rättas till verksamhetsmässigt eller relationsmässigt mellan hem och skola.

VÅRA VÄRDERINGAR OCH VISION

VAD ÄR PRAKTISK / ESTETISK PROFIL?

Att utveckla en färdighet och bli duktig på den stärker elevernas självförtroende

Alla elever behöver bli sedda, hörda och få bekräftelse

Alla elever kan ta personligt ansvar för den verksamhet där de befinner sig

Alla elever behöver utmaningar för att växa

Skolan genomsyras av ett kreativt arbetssätt genom att praktiskt / estetiska ämnen integreras i den teoretiska undervisningen

Både undervisning (Matte, NO, Idrott & Hälsa) och fritidsverksamhet (friluftsliv) tas ut i naturen en dag i veckan för F-3

Schemalagda "temapass” varje vecka för samtliga klasser där Svenska, Bild och SO samverkar för ett mångfacetterat lärande

Praktisk/estetisk verksamhet finns integrerad i undervisningen och vårterminen avslutas med en show

Simskola och skridskoskola för alla elever så att alla får möjlighet att lära sig

Friskolan Hästens vision är att vara en av de mest eftertraktade skolorna genom att erbjuda en tydlig praktisk/estetisk profil där elevernas nyfikenhet och kreativa förmåga värdesätts och utmanas på ett sätt som gör att allt lärande upplevs som glädjefyllt

Våra övergripande mål

Det här tycker vi är viktigt och strävar mot i både vår dagliga verksamhet och vår långsiktiga planering

Våra mål

Att ha en trivsam och trygg miljö i skola och fritidshem

Att tillvarata elevens nyfikenhet och kreativa förmåga utifrån sin egen förutsättning, för att nå så långt som möjligt i sin kunskaps-utveckling och sin sociala utveckling

Att eleverna har inflytande över skolans verksamhet

Att ha en tydlig uppföljning till både elever och föräldrar

Att erbjuda en både teoretisk och en praktisk/estetisk del i allt lärande

Att ha 100 % nöjda elever och föräldrar

Att ha 100 % välutbildade medarbetare

För att uppnå dessa mål har vi följande strategier:

 

Mål och resultatstyrd verksamhet

Vi har tydliga mål och strategier för uppföljning av dessa inom verksamheten.

 

Tematiska arbetssätt

Vi arbetar med teman där flera olika ämnesområden berörs och där det praktiska och teoretiska berikar varandra och gör allt lärande till en sammanhållen helhet. 

Ämneskunniga pedagoger

Våra pedagoger har en bred kompetens inom det teoretiska och det praktiskt/estetiska området. Detta i kombination med en trevlig, öppen och inkännande framtoning.

Kontinuerlig uppföljning

Den kontinuerliga uppföljningen vi genomför säkrar att föräldrar och elever får det som utlovats. Den säkrar också att medarbetarna får de resurser som behövs för att upprätthålla vår profil.

bottom of page