top of page

Vår organisation

Fritidshemmet Hästens har sedan år 2000 bedrivit förskoleklasser och fritidshem. År 2009 startades Friskolan Hästens som då var en F-3 skola och från och med höstterminen 2013 är skolan en F-5 skola.

 

Ledningsgrupp 

Skolans rektor leder det pedagogiska arbetet, har personalansvar och ansvarar för elevhälsan. Vår rektor heter Cecilia Jonsson. Biträdande rektorer är Johanna Clarin och Jenny Pettersson. Skolan har en styrelsegrupp tillika ägare och dessa är Tomas Björk, Johanna Clarin, Lina Goliats, Cecilia Jonsson, Jenny Pettersson och Ove Mannert. Ekonomi, information och övergripande administration delas upp mellan styrelsemedlemmarna. Styrelsen är tillsammans huvudman för Friskolan Hästens. 

 

Pedagoger 

På Friskolan Hästens arbetar ca 20 pedagoger som är lärare, fritidspedagoger, barnskötare, fritidsledare och förskollärare. För tillfället har vi 100 % behöriga lärare. Varje klass har en eller två ansvariga lärare som är mentorer till eleverna. Det innebär att de ansvarar för hela IUP-processen och har uppföljningsansvaret för de ämnen som eleven har. I varje klass arbetar även en eller två fritidspedagoger som tillsammans med lärarna har ett övergripande ansvar för klassen. Lärarna arbetar även till viss del inom fritidsverksamheten. Fritidspedagogerna ansvarar för den åldersblandade fritidsverksamheten.

  Ledningen  

  Elevhälsa  

  Förskoleklass  

Mays Al-Shomary

Lärare

Lina Goliats

Fritidspedagog

Sari Björkkvist

Lärare/Fritidspedagog

  Årskurs 1  

  Årskurs 2  

  Årskurs 3  

  Årskurs 4-5  

  Övrig personal  

  Tjänstledig personal  

Kontakta oss

Rektor: 072-359 73 10          

Förskoleklass: 072-393 91 90

Årskurs 1: 072-393 91 91

Årskurs 2: 072-393 91 92

Årskurs 3: 072-393 91 93

Årskurs 4-5: 072-393 91 94

Årskurs 4-5: 072-393 91 95

bottom of page