top of page
Teacher and Kids in Library

Årskurs 1-3

Välkommen till Årskurs-1-3! Vi finns i Lokalen Längan och vi är 25 elever och tre pedagoger i Årskurs 1,  19 elever och fyra pedagoger i Årskurs 2 och 25 och fyra pedagoger i Årskurs 3.

Personalen.png

Varje klass har ett arbetslag bestående av lärare och fritidspersonal som har huvudansvar för undervisning och fritidshemsverksamhet. Hela arbetslaget har gemensam planering varje vecka. Klasserna samverkar med varandra både inom fritidsverksamheten och undervisningen.

 

Det är alltid två pedagoger som jobbar samtidigt med klassen. Samtliga lärare är inblandade i fritidsverksamheten och samtlig fritidspersonal är på samma sätt en del av undervisningen.

 

 

På årskursflikarna nedan kan du läsa mer om de olika årskurserna på skolan. Där finns schemat för att du kan se vilka tider som gäller, veckobreven så att du kan följa varje klass i veckorna,npedagogiska planeringar för innehållet i verksamheten och Instagramkontot för livekänslan på plats.

bottom of page